Vesti i događaji

Tehnicom Computers

Tehnicom Computers je lider u izgradnji informacione i komunikacione infrastukture preduzeća. Raspon rešenja koje nudi proteže se od hardversko-softverskih, preko komunikacionih, elektroenergetskih i sigurnosnih rešenja, do vođenja projekata i konsaltinga. Bilo o kojoj aktivnosti da se radi, Tehnicom Computers pokušava da razume potrebe klijenata i ponudi specifična rešenja implementirajući sofisticirane tehnologije.

Nudimo

Eaton Business Rešenja
  • Partner logo
  • Partner logo
  • Partner logo
  • Partner logo
  • Partner logo
  • Partner logo
  • Partner logo
  • Partner logo